Pracovný program

       Fáza 1: prieskum, identifikácia potrieb, výber dostupného inovatívneho učebného obsahu

       Fáza 2:tvorba učebného obsahu e-learningových modulov pre lesných robotníkov a lesníkov, prispôsobenie obsahu e-learningových materiálov národným špecifikám.

       Fáza 3: školenie školiteľov

       Fáza  4: pilotné testovanie

 

Joomla templates by Joomlashine