Všeobecná úroveň integrácie informačných a komunikačných technológií (IKT) vo výučbe v posledných rokoch výrazne vzrástla. Avšak, lesnícke vzdelávanie v mnohých krajinách používa tradičné didaktické metódy, ako teoretická výučba a prednášky viac či menej kombinované s exkurziami a praktickým výcvikom v teréne. Spolieha sa hlavne na tradičné didaktické nástroje, napr. rôzne tlačené publikácie a pod. Takýto vzdelávací systém už dnes nie je schopný poskytnúť očakávané výsledky. Preto, lesnícke vzdelávanie potrebuje aplikovať moderné didaktické prístupy a inovatívne učebné techniky schopné udržať záujem žiaka ako aj zabezpečiť flexibilné vzdelávanie pre efektívny prenos poznatkov.

Hlavným cieľom tohto projektu je inovácia lesníckeho vzdelávania prostredníctvom prenosu didaktického prístupu kombinovaného vzdelávania („blended learning“) využívajúceho problémovo-orientovaný spôsob učenia. Okrem transferu didaktického prístupu je projekt zameraný aj na prenos požiadaviek e-learningového prostredia orientovaného na študenta. Tematicky sa projekt zameriava na výučbové materiály o:

-          Umelá obnova lesa v meniacich sa podmienkach

-          Protipožiarna ochrana a dobrovoľníctvo

-          Protipovodňová ochrana

-          Poznávanie a identifikácia živočíšnych druhov lesných ekosystémov

-           Vzdelávanie v oblasti prenos vedeckých poznatkov  širokej verejnosti

-          Moderné metódy merania lesa

-          Kvalita dreva a obchod s drevom

Hlavným výsledkom projektu bude inovatívny didaktický prístup (blended learning) prenesený do ďalšieho lesníckeho vzdelávania v Grécku. Ďalším výsledkom projektu bude adaptovaná a aplikovaná e-learningová platforma. Tretím výsledkom projektu bude vytvorený a otestovaný študijný materiál. Tento prístup bude podporovať inováciu didaktických nástrojov založených na IKT a transfer výsledkov výskumu do lesníckej praxe. V dlhodobom meradle takého aktivity pomáhajú preklenúť priepasť medzi vzdelávacími inštitúciami a praxou a zvyšovať spoluprácu medzi nimi.

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Login

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com