CESEFOR je nezisková súkromná nadácia založená od roku 2003. V jej správnom orgáne vystupuje provincia Soria, University of Valladolid a dve súkromné spoločnosti. Jej poslaním je rozvoj lesníctva a priemyslu, ktorý je postavený na využívaní lesných zdrojov s podporou trvalo udržateľného rozvoja. Medzi ďalšie patrí i zlepšenie riadenia a trvalo udržateľného využívania lesných zdrojov, zlepšenie konkurencieschopnosti a rozvoja priemyslu, zvýšenie stupňa udržateľnej industrializácie lesníckych produktov. CESEFOR vytvoril plán pre biomasu (2009-2020) pre región Castilla y León. V Castillio y León je 4.808.000 ha lesa (lesnatosť 50%), ktorý sa skladá 35% ihličnanov a 65% tvrdého dreva. Viac ako polovica (2.460.000 ha) je súčasťou Natura 2000. Všetky naše projekty a služby od roku 2003 zlepšili udržateľné pestovanie a využívanie lesných zdrojov.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Login

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com