VŠEOBECNÉ CIELE

       zlepšiť trvaloudržateľnosť hospodárenia v lesoch

       zabezpečiť, aby pracovníci v lesníctve získali potrebné zručnosti a vedomosti pre svoju prácu a osobný rozvoj

       zabezpečiť aby zručnosti pracovníkov v lesníctve zodpovedali požiadavkám tohto odvetvia

       prispieť k rozvoju h učebných materiálov

   ŠPECIFICKÉ CIELE

       prenos poznatkov vo využívaní kombinovaného didaktického prístupu (blended learning)

       vytvoriť prakticky orientované e-learningové moduly, ktoré prispejú k zvýšeniu zručností v presne vymedzených lesníckych témach

       rozvíjať praktické zručnosti veľkého počtu lesníkov v južnej Európe

       certifikovať tieto zručnosti

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Login

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com