Národné lesnícke centrum (NLC) je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva SR s celoštátnou pôsobnosťou. Organizácia je rozdelená na štyri ústavy: Ústav lesníckeho poradenstvo a vzdelávanie Zvolen, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen. Pokiaľ ide o projekt - Ústav  lesníckeho poradenstvo a vzdelávanie vo Zvolene (ÚLPV Zvolen) zabezpečuje ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu lesníckych odborníkov na celoštátnej úrovni - ponúka tradičné ako aj zmiešané elearningové kurzy pre lesníctvo a súvisiace odvetvia. Inštitút má bohaté skúsenosti v realizácii projektov v rámci rôznych programov EÚ.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Login

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com