WP Koordinátor: EUROSUCCESS

Dátum začatia: 01.10.2012

Dátum ukončenia: 30/9/2014

Ciele:

- zvýšenie povedomia medzi cieľovými sektormi

- šíriť ciele a výsledky , regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni

- zjednodušiť rozširovanie , prenosu a šírenia výsledkov

- výmenu názorov v oblasti školení v cieľovom sektore

 

Činnosti

- Vytvorenie strategického dokumentu v kontexte diseminácie

- vytvorenie projektového vzhľadu a letákov 

- Návrh plagátu v angličtine

- Návrh a vývoj webových stránok Drymos

- Preklad letákov, plagátov a projektovej webové stránky do partnerských jazykov

- Tvorba sietí zainteresovaných strán

- Tvorba informačných noviniek (Newsletru) projektu

- Posielanie noviniek pre zúčastnené strany

- Organizovanie prínosných seminárov v každej partnerskej krajine a vypracovanie správ zo seminárov 

- Organizácia záverečnej konferencie v Lisabone  a vypracovanie správy z konferencie

- Ostatná diseminácia (účasť na konferenciách, stretnutiach, publikácie článkov v odvetvových časopisoch, face - to - face stretnutia a pod. )

- Prepojenie projektovej webovej stránky projektu so sociálnymi stránkami  ( Web 2.0, ako je Facebook , Twitter , atď. ) a synergickými stránkami

- Vytvorenie projektových stránok  v rôznych sociálnych médiách, ako sú Facebook , LinkedIn , Twitter

- Tvorba blogu pre komunikáciu rozličných zainteresovaných strán z rôznych krajín

- Vloženie príspevkov do Listservs and Educator Social Networks

- Vypracovanie záverečnej správy 

- Aktualizácia projektovej webovej stránky, Facebook stránky, Twitter stránky a blogovej stranky prostredníctvom správ a odkazov.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Login

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com