Etifor je spin-off podnik Univerzity v Padove (Taliansko) v ktorom spolupracujú odborníci  z Univerzity v Padove, FSC Taliansko, Forestlab Centre (spin-off Molise univerzity) a lesnícka Corporate Social Responsibility (CSR).

Etifor Srl poskytuje lesnícke vzdelávanie v podnikateľskej sfére, ktoré je inovatívne, spoľahlivé a nákladovo efektívne. Poskytuje služby technikom, výrobcom, spracovateľom, kupujúcim, politikom a investorom, aby im pomohli pracovať ekologicky a sociálne so zodpovedným spôsobom v intenciách celosvetového lesníctva a životného prostredia. Etifor Srl sa špecializuje na poradenstvo, výskumu, projektovanie a vzdelávanie / odbornú prípravu v nasledujúcich štyroch tematických oblastiach: (i) Certifikácia lesov a dodávateľského reťazca, (ii) Klimatické a ekosystémové služby: (iii) Rozvoj vidieka, (iv) Medzinárodna spolupráca v lesnícko-environmentálnej oblasti.

Podrobnosti nájdete na adrese: http://www.etifor.com.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Login

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com