WP Koordinátor: Spay

Dátum začatia: 01/10/2012

Dátum ukončenia: 30/4/2013

Ciele:

- zistiť tematické potreby a požiadavky koncových užívateľov pilotného kurzu.

 -vybrať a analyzovať inovatívne zámery (témy), ktoré sú k dispozícii a korešpondujú s požiadavkami. Realizovanie analýzy uskutočniteľnosti v prenose daných zámerov.

Činnosti

• Prezentácia a analýza materiálov pre projekt TrainforEducation 

• Poradenstvo s metodikou výskumu a k dotazníkom.

• Oddelenie výskumu a výskumu v teréne (pološtruktúrované rozhovory).

• Spracovanie Národnej správy.

• Porovnávacia štúdia a závery.

Poznámky

Výskum sa bude zameriavať na potreby, ale aj na odborné texty (materiály), ktoré môžu byť ponúknuté na edukačné účely. Vyhľadávanie odborných textov( materiálov) pokryje potreby, nevzťahuje sa na TrainforEducation materiály. Výskum na Slovensku sa zameria na materiál a nie na potreby. Všetko okrem výskumu sa bude realizovať vo Švajčiarsku.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Login

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com