ΠΕ2: Απογραφή

Συντονιστής ΠΕ: ΣΠΑΥ

Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2012

Ημερομηνία Λήξης: 30/4/2013

Στόχοι:

- Να μάθουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των τελικών χρηστών σχετικά με το περιεχόμενο του πιλοτικού μαθήματος.

- Να επιλέξουν και να αναλύσουν καινοτόμα περιεχόμενα που είναι ήδη διαθέσιμα (ή πρόκειται να αναπτυχθούν) για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις και να αναλύσουν τη σκοπιμότητα της μεταφοράς.

Δραστηριότητες

 

Παρουσίαση και ανάλυση του υλικού για το έργο TrainforEducation

• Οδηγίες με τη μεθοδολογία της έρευνας και των ερωτηματολογίων.

• Οργάνωση Έρευνας και Πεδίων (ημι-δομημένες συνεντεύξεις).

• Σύνταξη της Εθνικής Έκθεσης.

• Συγκριτική Μελέτη και τα τελικά συμπεράσματα.

 

Παρατηρήσεις

Η έρευνα πρόκειται να επικεντρωθεί στις ανάγκες, αλλά και για τα υλικά που μπορούν να επαναπροταθούν ως μαθησιακά αντικείμενα. Η αναζήτηση για το υλικό θα καλύψει τις ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από το υλικό TrainforEducation. Η έρευνα στη Σλοβακία θα επικεντρωθεί μόνο στο υλικό και όχι στην έρευνα αναγκών. Καμία έρευνα δεν πρόκειται να λάβει χώρα στην Ελβετία.

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine