Mesto Lisabon je hlavným mestom Portugalska s prímestských parkom Monsanto Forest Park o rozlohe 1000 ha.

Park bol  založený v roku 1936 a ponúka veľkú rozmanitosť lesných druhov a ekosystémov , ktoré boli spravované s konkrétnymi cieľmi, ktoré sa mali meniť v závislosti od okolností. Cieľom spočiatku bolo založenie lesa s využitím pionierských drevín, po asi 25 rokoch zmeny vyvolanej prirodzenou regeneráciou a prirodzenou súťaživosťou medzi lesnými drevinami sa stanovil riadiaci proces orientovaný na vytváranie autochtónnych lesov spolu s opatreniami na kontrolu exotických inváznych druhov.

Hospodárenie v lese bolo vždy v súlade s využitím lesa na rekreačné a vzdelávacie účely.

V súčasnej dobe má Monsanto Forest Park vysokú biologickú rozmanitosť z hľadiska flóry a fauny a so starostlivosťou technikov a ich skúsenosťami v lesníctve a aplikovanej technike. Kontrola lesných požiarov, odstraňovanie exotických inváznych druhov a uplatňovanie metód pre urýchlenie procesu prirodzenej obnovy sú faktory, ktorých cieľom je vytvárať čo najrýchlejšie rubnú dobu. To sú i najdôležitejšie ciele pre magistrát v Lisabone, ktoré sa využívajú iba v tomto prímestskom parku.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Login

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com