WP Koordinátor: ETIFOR

Dátum začatia: 01.03.2014

Dátum ukončenia: 30/9/2014

Ciele:

- rozvíjať zručnosti a schopnosti účastníkov pilotných aktivít

- prijať nápravné opatrenia v prípade potreby

- prijímať spätnú väzbu od cieľového odvetvia

- meranie účinnosti výučbového materiálu a platformy 

 

Fáza 1: Kontakty s aktérmi a výber účastníkov a lektorov na kurze

Fáza 2: Organizácia pilotných zmiešaných vzdelávacích kurzov

Fáza 3: Vyhodnotenie

Fáza 4: Spätná väzba

Fáza 5: Certifikácia

Fáza 6: Opatrenia na nápravu

 

• prijať nápravné opatrenia v prípade potreby 

• prijímať spätnú väzbu od cieľového odvetvia

• meranie účinnosti výučbového materiálu a platformy

 

Metodika vedenia

 1) Úvodná hodina v triede

 2) Seminár s cieľom podporiť cieľové skupiny pri svojej činnosti

 3) Pri on-line aktivitách, neustále sledovanie, podpora a hodnotenie od lektorov

 4) Seminár s cieľom uplatniť teoretické vedomosti v praxi.

 

Činnosti 

Navrhnutie inštrukcii pre pilotnú aktivitu

Stanovenie plánov pre pilotné akcie vo všetkých partnerských krajinách

Výbery účastníkov pre pilotnú akciu

Definovanie hodnotenia a certifikácie

Spustenie pilotných kurzov

Vypracovanie národných správ o pilotných kurzov

Vypracovanie záverečnej správy a záverov

Certifikácia účastníkov zo všetkých krajín, ktorí úspešne absolvovali školenie

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Login

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com