ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή

Συντονιστής ΠΕ:ETIFOR

Ημερομηνία έναρξης: 01/03/2014

Ημερομηνία Λήξης: 30/9/2014

 

Στόχοι:

• Να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή

• Να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, όταν χρειάζεται

• Να λάβουν ανατροφοδότηση από τον τομέα-στόχο

•Να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού και την πλατφόρμα σε μια μεγάλη κλίμακα

  

Στάδιο 1: Επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την επιλογή των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών για το μάθημα.

Στάδιο 2: Οργάνωση των πιλοτικών μαθημάτων μικτής μάθησης

Στάδιο 3: Εκτίμηση

Στάδιο 4: Ανατροφοδότηση

Στάδιο 5: Πιστοποίηση

Στάδιο 6: Διορθωτική ενέργεια

  

• Να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, όταν χρειάζεται

• Να λάβουν ανατροφοδότηση από τον τομέα-στόχο 

• Να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού και την πλατφόρμα σε μια μεγάλη κλίμακα

 

Πιλοτική Μεθοδολογία

• 1) Εισαγωγικό μάθημα στην τάξη

• 2) Εργαστήριο, προκειμένου να στηρίξει τις ομάδες-στόχους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους

• 3) Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής δραστηριότητας, συνεχής παρακολούθηση, υποστήριξη και εκτίμηση από τους διδάσκοντες

• 4) Σεμινάριο, προκειμένου να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις στην πράξη.

Δραστηριότητες

- Σύνταξη οδηγιών για την πιλοτική

- Καθορισμός των χρονοδιαγραμμάτων για την πιλοτική εφαρμογή δράσεων σε όλες τις χώρες εταίρους

- Οι επιλογές των συμμετεχόντων στην πιλοτική

- Καθορισμός της Διαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης

- Λειτουργία των πιλοτικών μαθημάτων

- Σύνταξη εθνικών εκθέσεων σχετικά με πιλοτικά μαθήματα

- Παραγωγή τελικής έκθεσης και συμπεράσματα

Πιστοποίηση των συμμετεχόντων από όλες τις χώρες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine