ΠΕ8: Διάδοση

  Συντονιστής ΠΕ: EUROSUCCESS

 

    Ημερομηνία έναρξης: 1/10/2012

 

     Ημερομηνία λήξης: 30/9/2014

 

 

 

    Στόχοι:

 

-          Ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχων

 

-          Διάδοση των στόχων και των αποτελεσμάτων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

 

-          Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης, μεταφοράς και διάδοσης των αποτελεσμάτων

 

-          Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό

 

Δραστηριότητες

 

  

 

-          Σύνταξη του εγγράφου εργασίας για την στρατηγική διάδοσης

 

-          Σχεδιασμός της αφίσας στα αγγλικά

 

-          Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της ιστοσελίδα του DRYMOS

 

-          Μετάφραση του φυλλαδίου, της αφίσας και της ιστοσελίδας του DRYMOSσε όλες τις γλώσσες των εταιρών

 

-          Δημιουργία δικτύων ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς

 

-          Αποστολή ενημερωτικού υλικού στους ενδιαφερόμενους φορείς

 

-          Οργάνωση της αξιολόγησης των σεμιναρίων σε κάθε χώρα των εταίρων και σύνταξη των εκθέσεων των σεμιναρίων

 

-          Οργάνωση τελικού συνεδρίου στην Λισσαβώνα και σύνταξη της έκθεσης του τελικού συνεδρίου

 

-          Άλλες δράσεις διάδοσης ( συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις, έκδοση άρθρων σε θεματικά περιοδικά, κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κλπ)

 

-          Σύνδεση της ιστοσελίδας του προγράμματος με τα κοινωνικά δίκτυα και τις ιστοσελίδες των εταίρων

 

-          Δημιουργία σελίδας του προγράμματος στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Twitter, Linkedin

 

-          Δημιουργία blogγια την επικοινωνία των ενδιάμεσων φορέων από διαφορετικές χώρες

 

-          Κοινοποίηση στο Listervsκαι άλλα Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα

 

-          Σύνταξη της Τελικής Έκθεσης Διάδοσης

 

-          Ανανέωση της ιστοσελίδας του προγράμματος, του facebook, twitter, blogsμε νέα και ενδιαφέροντες συνδέσμους

 

 

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine