Στόχοι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• βελτίωση της διαχείρισης των δασών

• να διασφαλίσει ότι οι διαχειριστές των δασών θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εργασία τους και την προσωπική ανάπτυξη

• να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες των διαχειριστών των δασών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τομέα

• να συμβάλει στην ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχομένου

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• να μεταφέρει τα ευρήματα μιας μικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης, αξιοποιώντας ένα πρόβλημα με συγκεκριμένο τρόπο μάθησης.

• να δημιουργήσει διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες, με πρακτικό προσανατολισμό, οι οποίες θα συμβάλουν στην αύξηση των δεξιοτήτων των δασολόγων σε καλά προσδιορισμένα θέματα

• να αναπτύξουν τις πρακτικές δεξιότητες ενός μεγάλου αριθμού των δασολόγων στην περιοχή της Μεσογείου

• να πιστοποιούν αυτές τις δεξιότητες

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine