WP Koordinátor: Action Synergy

Dátum začatia: 01/10/2012

Dátum ukončenia: 30/9/2015

Ciele:

- koordinovať a riadiť vývoj projektu

- definovanie projektových stratégii

- sledovať vývoj a priebeh projektu

- zabezpečiť súlad činností s časovým harmonogramom.

Správa z rokovania (po každom rokovaní)

Vypracuje koordinátor projektu zo sumarizácie  hlavných prediskutovaných bodov a rozhodnutí.

Štvrťročná monitorovacia správa (každé 4 mesiace zhŕňa projektové činnosti  daného obdobia)

Vypracuje koordinátor projektu. Partneri  vopred zasielajú správu o činnostiach, ktoré realizovali.

Finančné správy

Každé 4 mesiace zaslané partnermi. Zahŕňajú všetky náklady vzniknuté v danom období vrátane dokladov.

Prechodné a záverečná správa: Vypracuje koordinátor projektu a zasiela Národnej agentúre, ktorá sleduje vývoj a priebeh projektu s cieľom zabezpečiť súlad s časovým harmonogramom činností.

Nástroje

Dokument s plánovanými úlohami 

Intranet projektu (je začlenený do projektovej web stránky)

 

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com