WP9: Udržateľnosť

WP Koordinátor: Spay

Dátum začatia: 01.10.2013

Dátum ukončenia: 30/9/2014

 

Ciele:

- zabezpečiť udržateľnosť projektu

- zabezpečiť  dopad na vzdelávacie metódy a osvedčené postupy týkajúcich sa politík a postupov

 

činnosti

- Definícia a vypracovanie stratégie projektu pre trvalo udržateľný rozvoj

- Kontakt alebo dohody s potenciálnymi podnikmi, organizáciami a zákazníkmi alebo iné možné spolupráce 

- vypracovanie zmlúv o duševného vlastníctva medzi partnermi

-  Vypracovanie správy o udržateľnosti

Joomla templates by Joomlashine