WP2: Prieskum

WP Koordinátor: Spay

Dátum začatia: 01/10/2012

Dátum ukončenia: 30/4/2013

Ciele:

- zistiť tematické potreby a požiadavky koncových užívateľov pilotného kurzu.

 -vybrať a analyzovať inovatívne zámery (témy), ktoré sú k dispozícii a korešpondujú s požiadavkami. Realizovanie analýzy uskutočniteľnosti v prenose daných zámerov.

Činnosti

• Prezentácia a analýza materiálov pre projekt TrainforEducation 

• Poradenstvo s metodikou výskumu a k dotazníkom.

• Oddelenie výskumu a výskumu v teréne (pološtruktúrované rozhovory).

• Spracovanie Národnej správy.

• Porovnávacia štúdia a závery.

Poznámky

Výskum sa bude zameriavať na potreby, ale aj na odborné texty (materiály), ktoré môžu byť ponúknuté na edukačné účely. Vyhľadávanie odborných textov( materiálov) pokryje potreby, nevzťahuje sa na TrainforEducation materiály. Výskum na Slovensku sa zameria na materiál a nie na potreby. Všetko okrem výskumu sa bude realizovať vo Švajčiarsku.

Joomla templates by Joomlashine