Πρόγραμμα Εργασίας

 Φάση 1: Απογραφή. Προσδιορισμός των αναγκών, η επιλογή των καινοτόμων περιεχομένων που είναι ήδη διαθέσιμα

 Φάση 2: Ανάπτυξη του περιεχομένου μάθησης. Προσαρμογή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε κάθε εθνικό πλαίσιο. Ανάπτυξη των διαδικτυακών εκπαιδευτικών ενοτήτων για τους εργαζόμενους των δασών και τους διαχειριστές των δασών

 Φάση 3: Κατάρτιση των Εκπαιδευτών

 Φάση 4: Πλοήγηση

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine