ΠΕ7: Διασφάλιση Ποιότητας - Αξιολόγηση

Συντονιστής ΠΕ:ASPEA

Ημερομηνία έναρξης: 1/10/2012

Ημερομηνία Λήξης: 30/9/2014

 

Στόχοι:

-          Αξιολόγηση της συνάφειας του προγράμματος, της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου

-          Μέτρηση της προόδου κατά την διάρκεια του προγράμματος

-          Καθιέρωση δεικτών ελέγχου ποιότητας και διαδικασιών

-          Μέτρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μεταξύ των συμμετεχόντων

Δραστηριότητες

-          Διαδικασία Αξιολόγησηςκαι ΑξιολόγησηΠροϊόντων

-          Ορισμός των Ποιοτικών και ποσοτικών προτύπων για την ποιότητα του υλικού

-          Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας

-          Πλάνο Αξιολόγησης

-          Συμπλήρωση και συλλογή ερωτηματολογίων

 

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine