ΠΕ5: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Συντονιστής ΠΕ: Πανεπιστήμιο του Freiburg

Έναρξη: 1/1/2014

Ημερομηνία Λήξης: 28/2/2014

 

Στόχοι:

Να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν το μάθημα στην εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση των ΤΠΕ.

 

Δραστηριότητες

Κατάρτιση των εκπαιδευτών, η οποία θα οργανωθεί στο πλαίσιο της 3ης συνάντησης του έργου στην Πάντοβα - δύο ημέρες κατάρτισης.

• Συμμετέχοντες: Οι εκπαιδευτές που θα είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία του υλικού

• Προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού

• Οργάνωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών συνόδου

• Προετοιμασία του Οδηγού Μεικτής Μάθησης για τους εκπαιδευτές

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine