ΠΕ4: Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου

Συντονιστής ΠΕ: Εθνικό Δασικό Κέντρο

Ημερομηνία έναρξης: 01/05/2013

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2013

 

Στόχοι:

Προσαρμογή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού πλαισίου στις ιδιαιτερότητες του κάθε εθνικού πλαισίου

Ανάπτυξη των διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων για τους εργαζόμενους των δασών και τους διαχειριστές των δασών

 

Δραστηριότητες

 

Πρόταση για την ανάπτυξη του περιεχομένου και προσαρμογές που απαιτούνται

• Ανάπτυξη και προσαρμογή των ενοτήτων

• Παροχή εισόδου για την ανάπτυξη του υλικού

• Προσαρμογή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού στη συγκεκριμένη κατάσταση σε κάθε χώρα

• Μετάφραση του υλικού στις γλώσσες των εταίρων

• Καταχώρηση του υλικού στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine