ΠΕ3: Ανάπτυξη εργαλείων Διαδικτύου

Συντονιστής ΠΕ:Synergy δράσης

Έναρξη: 1/4/2012

Ημερομηνία Λήξης: 30/10/2013

 

Στόχοι:

Προσαρμογή της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας στις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα-στόχου

Ανάπτυξη εργαλείων δικτύωσης μέσω της ενσωμάτωσης στοιχείων στο Web 2.0

 

Δραστηριότητες

Σύνταξη ενός εγγράφου με την πρόταση για την προσαρμογή

• Αναθεώρηση της πρότασης με βάση την ανατροφοδότηση των εταίρων

• Τελική πρόταση και την ανάπτυξη των εργαλείων

• Παροχή πληροφοριών – ανατροφοδότηση για το πρωτότυπο εργαλειών

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine