Αντίκτυπο

• Διαδικτυακό περιεχόμενο και μέθοδος πιστοποίηση, που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και την αναγνώριση των πρακτικών δεξιοτήτων των δασολόγων

• Βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης των δασών

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine