ΣΠΑΥ

 

Το ΣΠΑΥ είναι η Ένωση των 12 δήμων που βρίσκονται γύρω από την ορεινή περιοχή του Υμηττού. Ο σκοπός της Ένωσης είναι η ανάληψης δράσης για την προστασία του ορεινού δάσους από τη φωτιά και άλλους κινδύνους και ο συντονισμός παρόμοιων ενεργειών από τους δήμους-μέλη. Επίσης, για το συντονισμό των δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς ως συμπληρωματική βοήθεια στην πυροσβεστική.

Ένα σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της Ένωσης είναι η αναδάσωση των καμένων περιοχών, η άρδευση των νέων φυτών και το πότισμα στις αναδασωμένες περιοχές.

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών περιλαμβάνουν την διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων,  την απομάκρυνση των εύφλεκτων ξερών χόρτων και κλαδιών, την κοπή και απομάκρυνση των  χαμηλών κλαδιών των δέντρων και τον καθαρισμό  υπολειμμάτων και  αποβλήτων.  Οι Δράσεις ΣΠΑΥ περιλαμβάνουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επί του παρόντος, το προσωπικό της Ένωσης αποτελείται από 14 υπαλλήλους και έχει σημαντική εμπειρία σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδιαίτερα από το πρόγραμμα "Life", και έχει λάβει την κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε προγράμματα προστασίας της περιοχής.

 

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine