Νέα Επαγγέλματα

To πρόγραμμα ΔΡΥΜΟΣ προσέφερε την ευκαιρία σε δασοκόμους και δασικούς επιστήμονες να εξετάσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός των παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την δασική εργασία. Κάθε ενότητα συσχετίζεται με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέων ευκαιριών εργασίας. Τα νέα επαγγέλματα που προωθεί το πρόγραμμα ΔΡΥΜΟΣ είναι τα ακόλουθα:

  • Διαχείριση και διατήρηση δασών και φυτωρίων στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα
  • Λογιστικός Έλεγχος και Συμβουλευτικές Δραστηριότητες στον Σχεδιασμό και την Υποστήριξη της Διαχείρισης και της Διατήρησης των Δασικών Επιχειρήσεων
  • Σύμβουλος- Διαμεσολαβητής για εθελοντικές ομάδες προστασίας του δάσους 
  • Διαχειριστής οργανισμών που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών
  • Δασικός Παιδαγωγός
  • Δασικός μηχανικός που ειδικεύεται στην απογραφή των δασών και το GIS
  • Σύμβουλος σε εταιρείες ξυλείας και χάρτου, εσωτερικός υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας, σύμβουλος πιστοποίησης
  • Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου- Δραστηριότητες Ανεύρεσης Χρηματοδότησης
 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine