Τελικό Συνέδριο

Το τελικό συνέδριο του προγράμματος ΔΡΥΜΟΣ οργανώθηκε στην Λισαβώνα στις 26 Σεπτεμβρίου 2014. Το συνέδριο διοργανώθηκε στο CIUL – Centro de Informação Urbana – Centro Comercial Picoas Plaza και το παρακολούθησαν περίπου 100 συμμετέχοντες κυρίως δασικοί επιστήμονες από την Πορτογαλία.

Η ατζέντα του συνεδρίου και οι παρουσιάσεις παρουσιάζονται παρακάτω

14:00             Έναρξη

14:15             “Πανεπιστημιακές Σπουδές στην Δασική Επιστήμη στην Πορτογαλία” Maria Helena Almeida, Instituto Superior de Agronomia – Μάθημα Δασικής Μηχανικής

14:35            “Νέες Θέσεις Εργασίας και Νέες Προοπτικές στον Δασικό Τομέα”; “Μικτή Μάθηση και Εξ' Αποστάσεως Μάθηση” και “Δρυμός” Κώστας Διαμαντής- Μπαλάσκας (Ελλάδα) και Jean Luc Gurtner (Ελβετία)

14:50             Συζήτηση

15:00             Διάλειμμα για καφέ

15:30             Τεχνητή Αναδάσωση σε Μεταβαλλόμενες Συνθήκες: Fernando L. Alves (Πορτογαλία) και Michal Vanco (Σλοβακία)

                       Διδάσκοντας πυροπροστασία και εθελοντισμό στην Ελλάδα: Βίκυ Δημητρίου και Florent Celhay (Ελλάδα)

                       Προστασία ενάντια στις πλημμύρες: C. Souto Cruz (Πορτογαλία)

                       Εφαρμογές σε Κινητό για την Γνώση και Αναγνώριση των Πτηνών: Χάρης Τσιμπούρης (Πανεπιστήμιο Πάτρας - Ελλάδα)

16:30             Συζήτηση

16:45             Διάλλειμμα για καφέ

17:15             Διάδοση / Προώθηση Επιστημονικών Πληροφοριών στο ευρύ κοινό: Jean Luc Gurtner (Ελβετία)

                       Καινοτόμες Μέθοδοι για την Μέτρηση των Δασών: Pilar Valbuena CESEFOR (Ισπανία)

                      Αναδυόμενες Αγορές – ανάγκη νέων δεξιοτήτων: οι περιπτώσεις της νόμιμης εμπορίας ξυλείας, βιώσιμη δασοκομία και κλιματικές υπηρεσίες του δάσους – Nicola Andrighetto, Alessandro Leonardi, Alessia Portacio και Irene Teso (ETIFOR – Ιταλία)

                      Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μοντέλου: Κώστας Διαμαντής- Μπαλάσκας (Ελλάδα)

18:30             Συζήτηση

18:45             Κλείσιμο

19:00             Τέλος Συνεδρίου

 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine