Έρευνα

 

Το πρόγραμμα ΔΡΥΜΟΣ πραγματοποίησε έρευνα για να εντοπίσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των τελικών δικαιούχων του προγράμματος (δασικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες του δασικού τομέα) σχετικά με το περιεχόμενο του πιλοτικού μαθήματος. Η έρευνα εντόπισε τις πραγματικές ανάγκες στον τομέα της δασονομίας και διερεύνησε καινοτόμα περιεχόμενα που είναι ήδη διαθέσιμα (ή που θα πρέπει να αναπτυχθούν) ώστε να αναλύσει εάν είναι δυνατή η μεταφορά τους στο ΔΡΥΜΟΣ ή όχι. Μπορείτε να βρείτε την συγκριτική ανάλυση (στα Αγγλικά) εδώ.
 
Η συγκριτική ανάλυση βασίστηκε στις Εθνικές Αναφορές που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις εθνικές αναφορές (στα Αγγλικά):
 

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

LoginJoomla templates by Joomlashine